Architectuur
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

In Mesopotamië werd gebruik gemaakt van gedroogde en gebakken klei.

 

Er werden grote paleizen gebouwd met daarbinnen in een tempel. De tempeltoren werd ziggoerat genoemd.

 

Een ziggoerat is een terrasvormige piramide met teruglopende verdiepingen.

Priesters klommen naar de top (waar een altaar stond) om de mensen toe te spreken. Zo voelden ze zich machtig.

 

Ziggoerat in Ur

Mesopotamië of tweestromenland is het land dat ligt tussen de Eufraat en de Tigris.

(Advertentie voor leraar of ouder)

De klei werd gebruikt voor de kleitabletten waarop de boekhouding (verdeling van het graan, vee ..) werd bijgehouden. Daarvoor gebruikten ze het spijkerschrift.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)